Viltvård

Viltvården på Gålö Jakt och Kursgår syftar till att förbättra levnadsbetingelserna för en eller flera viltarter. Det kan handla om åtgårder för att förbättra tillgången till föda, skydd och vatten, men även minska predation genom jakt på rovdjur och att beskatta viltsammarna på ett hållbart sätt. 

Ett varierat landskap rikt på mångfald erbjuder överlägsna naturupplevelser, samtidigt som variationen ger goda förutsättningar  för rika viltstammar genom större tillgång till skydd och föda. Naturvården och  viltvården strävar i stor utsträckning efter att uppnå samma mål: ett varierat landskap med stor biologisk mångfald. Viltvård är naturvård.

 

Samordnare för viltvården är

Jan Adolfsson

0708-787954
 


PM för vakjakt Räv 2018 »
PM för drevjakt Räv 2018 »