Om Gålö

Gålö ligger i Haninge kommun ca två och en halv mil från centrala Stockholm. Den mark som Jägareförbundet arrenderar på Gålö ägs av Skärgårdsstiftelsen och är ett av Stockholms mest frekventerade friluftområden särskilt på sommaren med goda möjligheter till bad, fiske och andra friluftsaktiviteter. På Gålö finns campingplatser, stuguthyrning, olika bad, ett flertal båtklubbar och fina möjligheter till skogpromenader och svampplockning.

I havet runt Gålö finns ett av Stockholms skärgårds bästa havsöringsfiske vår och höst.

På senhösten och vintern genomförs även jakt efter älg, rådjur, hare, gäss och sjöfågel utan att detta inverkar på annat friluftsliv. Genom Jägareförbundets försorg utförs även olika typer av viltvård för att vidmakthålla artrika viltstammar, eftersök av trafikskadat vilt samt fångst av räv, grävling, mård och mink som kan ställa till skada på viltstammar och för allmänheten om de blir för många i antal.

Biotopen på Gålö består omväxlande av skog och öppen mark som brukas av jordbruksarrendator.