Organisationen

Verksamheten på Gålö Jakt- & Kursgård leds under styrelsen för Jägareförbundet Stockholms Län av en särskild arbetsgrupp AG Gålö, vars mål är att bedriva en långsiktigt hållbar jaktverksamhet, aktiv viltvård och ständig utbildning samt ge jägare chans till ökad kunskap och en naturupplevelse.