Aktiviteter på Gålö

Verksamheten på Gålö leds under styrelsen för Jägareförbundet Stockholms Län av en särskild arbetsgrupp, AG Gålö. Jaktgårdens mål är att bedriva en långsiktigt hållbar jaktverksamhet baserad på planerad avskjutning, aktiv viltvård och ständig utbildning samt ge jägare chans till ökad kunskap och en naturupplevelse. Vi vill vara en samlingsplats för Stockholms jaktvårdskretsar och en plats för test av idéer, materiel inom jakt och friluftsliv samt vara en plats där forskning kan bedrivas.  

Varmt välkomna!