Hundgruppen på Gålö

Aktuellt!

Höstens aktiviteter är nu planerade, se under fliken Boka kurs.

Öppna träningarna kommer att fortsätta i höst. Håll koll på boka kurs och facebook.

 

Hundgruppen Gålö jakt – och kursgård
Hundgruppen ska erbjuda träning av hög kvalitet med välutbildade instruktörer, små grupper och alltid utifrån varje individs förutsättningar.

Hundgruppens instruktörer hjälper till med teoretiska utbildningar och praktisk träning av både dig som hundförare och din jakthund. Utbildning sker inom alla områden som rör jakthunden – lydnad, eftersök, viltspår, apportering, mentalitet och hälsa. Verksamheten bedrivs genom öppna lydnadsträningar, kursverksamhet och föreläsningar.

Verksamheten utgår från Svenska Jägareförbundets riktlinjer för relationen människa – hund där andan präglas av respekt och ansvar för hunden. All inlärning/träning baseras på kunskap och individens förutsättningar. Att jakthunden ska hållas i god kondition och ges god omvårdnad är också en viktig del.

Träning i grundlydnad utförs främst enligt metodiken ”4 lätta steg” som syftar till att skapa en god relation till sin hund samt ge grunderna i bl a inkallning, koppelvana och socialisering. Här tränas följsamhet, inlärning av viktiga kommandon, belöningsarbete samt hantering. Instruktörerna är speciellt utbildade av Svenska Jägareförbundet och utbildningen innehåller fyra instruktörssteg. 

Eftersöksutbildning sker genom en teoretisk del som deltagaren gör själv online via Svenska Jägareförbundet och därefter en praktisk del som genomförs av i Hundgruppen särskilt utbildade länsinstruktörer i eftersök. 
Vidare genomförs kurser och träningar i viltspår och apportering på olika nivåer. Utbildning inom mentalitet och hälsa sker främst genom föreläsningar men även mentaltester när möjlighet ges. 

Öppen hundträning sker måndagar kl 19, ingen föranmälan behövs, men håll utkik efter aktuella datum. Träningen inriktar sig på grundlydnad och alla typer av jakthundar är välkomna då alla behöver en god kontakt med sin förare, inkallning, stadga och följsamhet. Efteråt erbjuds fika för de som vill och möjlighet att prata hundträning!
Försäljning av klövar och apporteringsvilt kan ske till deltagare på träning eller kurs.
Vid intresse av mer specialiserad träning t ex på fältfågel, kontakta Fältfågelgruppen alt Hundgruppen för mer info.

Gålö är ett naturreservat vilket innebär att alla hundar alltid ska hållas kopplade – undantag gäller endast vid jakt och hundträning som organiseras av jakträttsinnehavaren dvs Gålö jakt – och kursgård.

Håll utkik på denna hemsida, Facebooksidan Gålö jakt – och kursgård samt Svenska Jägareförbundets hemsida för Stockholms län för aktuell info om aktiviteter. 

Bästa hälsningar
Hundgruppen Gålö Jakt och Kursgår

Samordnare

Anna Eriksson Svensson

Tel: 070-9963063

Email: anna.u@telia.com