Välkommen till fältfågelhundsträning på Gålö

Fältfågelverksamheten på Gålö jaktgård syftar till att skapa träningstillfällen för stående fågelhundar samt även erbjuda duktiga ekipage tillfälle att fälla fågel för sin hund. Av de 1800 ha mark vi har tillgång till på Gålö är de som lämpar sig för fågelhundsträning en knapp 10-del – en hel del stubb i början på säsongen, sedan ek- och slånbackar och inte minst vass, som är fasanernas favorittillhåll. Den vilda stammen av fasaner är blygsam, uppskattningsvis produceras 5-10 kullar årligen.


I år kommer vi att ändra konceptet något vi kommer jobba mycket med kontrollerade fågelsituationer, vi sätter ut ca 100 fasaner och 130 rapphöns.
Normalt får man fågeltagningar på vild fågel och på rapphöns, med lite tur kan man också träffa på rastande morkullor. Utfallet beror i hög grad på hur erfarna och idoga ekipagen är. För nybörjarna erbjuder vi i år fler möjligheter till träning på rapphöns. Även väder och vattenflöden visar sig ha en del betydelse på hur samarbetsvilliga fåglarna är. Upp till 3 ekipage per gång får följa med under en markanvisares ledning. De flesta markledarna är mycket erfarna fågeljägare, så passa på att fråga om du söker råd.


Återkommande träningsgäster som bedöms vara tillräckligt goda ekipage erbjuds att fälla två fasaner per bokat jakttillfälle. Konceptet är uppskattat och kommer att fortsätta med ungefär samma inriktning. Särskild inbjudan kommer gå ut till dessa ekipage.
Vi har årligen drygt 100 gästande hundekipage på träningar och jakter. Säsongen inleds som vanligt med de populära kurserna, i teori och praktik, att lära hunden stadga i fågelsituationer och lugn i uppflog.
Under september finns det möjlighet för hundklubbar alt uppfödare att boka helger för träning ev kurs. Enkelt och billigt logi kan ordnas. Torsdagar och söndagar ägnas åt träning alt jakt.
I september och oktober finns det möjlighet att under kontrollerade former träna inför rapphöns, mycket lämpligt för de mer orutinerade hundarna eller de som behöver skärpa till stadgan på sin hund. I november-december kan det finnas möjlighet för träning på fasan beroende på tillgången, vid intresse kontaktas samordnaren för fältfågel.
 
Samordnare för fältfågel /jakt och hundträning
Conny Ullmann
072-723 50 59