Välkommen till fältfågelhundsträning på Gålö

Fältfågelverksamheten på Gålö jaktgård syftar till att skapa träningstillfällen för stående fågelhundar samt även erbjuda duktiga ekipage tillfälle att fälla fågel för sin hund. Av de 1800 ha mark vi har tillgång till på Gålö är de som lämpar sig för fågelhundsträning en knapp 10-del – en hel del stubb i början på säsongen, sedan ek- och slånbackar och inte minst vass, som är fasanernas favorittillhåll. Den vilda stammen av fasaner är blygsam, uppskattningsvis produceras 5-10 kullar årligen.

Vi har årligen drygt 100 gästande hundekipage på träningar och jakter. Säsongen inleds som vanligt med de populära kurserna, i teori och praktik, att lära hunden stadga i fågelsituationer och lugn i uppflog.

Under september finns det möjlighet för hundklubbar alt uppfödare att boka helger för träning ev kurs. Enkelt och billigt logi kan ordnas. Torsdagar och söndagar ägnas åt träning alt jakt.
I september och oktober finns det möjlighet att under kontrollerade former träna inför rapphöns, mycket lämpligt för de mer orutinerade hundarna eller de som behöver skärpa till stadgan på sin hund. I november-december kan det finnas möjlighet för träning på fasan beroende på tillgången, vid intresse kontaktas samordnaren för fältfågel.
 
Samordnare för fältfågel /jakt och hundträning
Conny Ullmann
072-723 50 59