Välkommen till fältfågelhundsträning på Gålö

Fältfågelverksamheten på Gålö jaktgård syftar i framtiden på att kunna erbjuda hundträning för stående fågelhund på utsätta och vilda fasaner. Samt även på lite längre sikt även kunna få fälla fågel/fasan för egen hund. Arbete med att kunna nå dit pågår sedan ett par år, I år har fasan utsättning skett, samt att marken har anpassats med lite enklare metoder för att få fasanerna att trivas.

När ovanstående möjligheter är aktuella kommer det meddelas på hemsidan, samt Facebook.

 

Samordnare för fältfågel /jakt och hundträning
Conny Ullmann
072-723 50 59