Ungdomsverksamhet på Gålö


Ungdomsverksamhetens mål här på Gålö Jakt & kursgård är att aktivera och utbilda ungdomar inom jakt och naturkunskap. Det genomförs genom fadderverksamhet under praktisk jakt, deltagande i viltvårdsarbete och andra praktiska aktiviteter som förberedelse till jägarexamen.

-- Gålö Ungdom