Jakt

Genom anordnande av korttidsjakt vidga möjligheterna till jakt i olika former för i första hand ungdomar och marklösa jägare i Stockholms området. Jakten genomförs som bockjakt, jakt med drivande hund efter rådjur, hare och räv, gås och sjöfågeljakt samt som särskilda utbildnings jakter. Inom jaktgruppen genomförs även insamling av material för viltforskning samt utförs spillningsinventering för att i första hand uppskatta storleken på rådjursstammen.


Samordnare och kontaktperson för:

Älg och vildsvin: Jonas Dahl

Rådjur: Mats Rydberg

Hare: Lars Hansen

 


PM drevjakt Hare 2018 »