Välkommen till fältfågelhundsträning på Gålö

Fältfågelverksamheten på Gålö jaktgård syftar till att skapa träningstillfällen för stående fågelhundar samt även erbjuda duktiga ekipage tillfälle att fälla fågel för sin hund. Av de 1800 ha mark vi har tillgång till på Gålö är de som lämpar sig för fågelhundsträning en knapp 10-del – en hel del stubb i början på säsongen, sedan ek- och slånbackar och inte minst vass, som är fasanernas favorittillhåll. Den vilda stammen av fasaner är blygsam, uppskattningsvis produceras 5-10 kullar årligen. I år kompletterar vi med en utsättning av 600 fasaner och 100 rapphöns.

Normalt får man åtskilliga fågeltagningar på vild fågel och på rapphöns under kontrollerade former. Utfallet beror i hög grad på hur erfarna och idoga ekipagen är. För nybörjarna erbjuder vi i år fler möjligheter till träning på rapphöns. Med lite tur kan man också träffa på rastande morkullor. Även väder och vattenflöden visar sig ha en del betydelse på hur samarbetsvilliga fåglarna är. Upp till 3 ekipage per gång får följa med under en markanvisares ledning. De flesta markledarna är mycket erfarna fågeljägare, så passa på att fråga om du söker råd. 

Återkommande träningsgäster som bedöms vara tillräckligt goda ekipage erbjuds att fälla två fasaner per bokat jakttillfälle. Konceptet är uppskattat och kommer att fortsätta med ungefär samma inriktning. Särskild inbjudan har gått ut till dessa ekipage.

Vi har årligen drygt 100 gästande hundekipage på träningar och jakter. Säsongen inleds som vanligt med de populära kurserna, i teori och praktik, att lära hunden stadga i fågelsituationer och lugn i uppflog. I september är helgerna vikta åt hundklubbar som får särskild inbjudan. Ingenting i detalj är planerat ännu. Enkelt och billigt logi kan ordnas. Onsdagarna ägnas åt träning som vanligt.

I september och oktober finns det möjlighet att under kontrollerade former träna inför rapphöns, mycket lämpligt för de mer orutinerade hundarna. I oktober–november är det träning, ibland kombinerat med jakt, två gånger i veckan. I december och januari är vädret mer oförutsägbart och intresse för träning anmäls då direkt till någon av markledarna.

 

Samordnare för fältfågel /jakt och hundträning

Arne Orrgård
0734-34 83 92
arne.orrgard@telia.com